Profil Pejabat Struktural

Panitera

 

pak octavianus copy

 

 

 

 

 

OCTAFIANUS TOMPODUNG, S.H.
III/d

NIP.196010161985031004

Sekretaris

 

ibu indra

 

 

 

 

 

INDRAWATI M. ISHAK.

III/d

NIP. 196404021984032207

 Panitera Muda Perdata


ibu zaitun copy

  

 

 

 

 

ZAITUN A. LUWAS, S.H.
III/c

NIP. 196010091983032005

Panitera Muda Pidana

ibu afny

 

 

 

 

 

NURAFNI. PANGIU, S.H.
III/b

NIP. 198402162002122002

 Panitera Muda Hukum

 

pak noldi

  

 

 

 

 


VINCENSIUS TAMBARIKI
III/b

NIP. 196509301985031003

Kepala Sub Bagian Perencanaan

TI dan Pelaporan

bu lina  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDI NURLINA, S.IP
III/d

NIP.196908101991032003

 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana

 

pak nandar

 

 

 

 

 

 

 

AHMAD MUNANDAR SYAHRIR, SE.
III/d

NIP.198001072006041005

 

 

Kepala Sub Bagian Umum

dan Keuangan

pak indra 

 

 

 

 

 

 

 

INDRA, S. Kom
III/b

NIP.198009302009121002

 

 

 

 

wilayah hukum                       ma

                       badilum

                       jdih